Reklama

poniedziałek, 12 października 2015

Związek POiD w sprawie programu promocji polskich marek produktowych

Ministerstwo Gospodarki opublikowało listę dwunastu branż polskiej gospodarki, które w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2016-2023 objęte zostaną wsparciem finansowym. Zdaniem Związku Polskie Okna i Drzwi, reprezentującego sektor stolarki okiennej i drzwiowej, przyjęty kształt działań nie zagwarantuje skutecznej realizacji założonych celów.

Ministerstwo Gospodarki wytypowało sektory, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” oraz poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Pośród wybranych gałęzi znalazła się branża stolarki okiennej i drzwiowej, która została jednak włączona do szerszej kategorii „budowa i wykańczanie budowli". Taki kształt programu nie odpowiada oczekiwaniom reprezentowanego przez Związek POiD sektora.

W zakończonej już, poprzedniej edycji Branżowego Programu Promocji występowaliśmy jako samodzielna branża. Efekty naszych działań zostały bardzo pozytywnie ocenione przez Ministerstwo Gospodarki, z którym ściśle współpracujemy. Chcemy kontynuować skuteczną promocję polskich wyrobów stolarki okiennej i drzwiowej za granicą, tymczasem przyjęty kształt programu w praktyce to uniemożliwia – wyjaśnia Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku POiD.

Związek POiD wielokrotnie przedstawiał Ministerstwu Gospodarki argumenty, stojąc na stanowisku, że sektor budowlany i sektor stolarki okiennej i drzwiowej, mimo, że pozornie podobne, cechują się wieloma różnicami m.in. jeśli chodzi o specyfikę kanałów dystrybucji.
Różnice te są na tyle istotne, że połączenie obu branż w ramach nowej perspektywy finansowej negatywnie przełoży się na efektywność działań promocyjnych.

Związek POiD wystosował więc pismo do Ilony Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, z prośbą o uzasadnienie decyzji Ministerstwa i informację, jak zdaniem w takiej instytucji ma przebiegać skuteczna realizacja programu w przedstawionym kształcie.

Źródło: Związek POiD
Foto: Związek POiD