Reklama

środa, 28 października 2015

OKNOPLAST i zrównoważony rozwój

Dnia 24 października b.r., w dniu 70-tych urodzin Organizacji Narodów Zjednoczonych, w gimnazjum jezuickim KOSTKA w Krakowie odbyła się inauguracja projektu poświęconego zrównoważonemu rozwojowi społeczeństw „Edukacja Oknem na Świat”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach działań Fundacji The Bridge przy strategicznym partnerstwie Grupy OKNOPLAST.

„Edukacja Oknem na Świat” to międzynarodowy projekt edukacyjny, który ma przybliżać młodym ludziom tematykę globalnych zjawisk i wyzwań środowiskowych, społecznych oraz kulturowych. Zajęcia opierają się na trzech filarach: projekcje filmów dokumentalnych, wystąpieniach ekspertów oraz modułach praktycznych, rozwijających umiejętności krytycznego myślenia, planowania i podejmowania efektywnych decyzji. Metodyka ta pozwala na materializowanie potencjału uczestników i rozwijanie ich na ambasadorów zmiany.

Czym jest zrównoważony rozwój?
Jedna z definicji zrównoważonego rozwoju, sformułowana w 1987r. w raporcie Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju mówi, że jest to "rozwój mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizacje tych samych dążeń następnym pokoleniom".

Największą kulturową przemianą XXIw. jest wzrost świadomości tematów społecznych i środowiskowych. Przemiana gospodarki z wysoko-emisyjnej na nisko-emisyjną poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, redukcje emisji CO2, recycling prowadzi do wzrostu opłacalności funkcjonowania biznesów.

- Budynki zużywają 40 procent zapotrzebowania na energię. Zastosowanie właściwych technologii budowlanych – w tym okien – zwiększa efektywność energetyczną i jest kluczem do poprawy bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Potencjał w zakresie renowacji budynków, zarówno w Polsce jak i na świecie jest bardzo duży, bowiem 80 procent budynków, które będą istniały w 2050 r. istnieje już dzisiaj - mówi Mikołaj Placek, Prezes Grupy OKNOPLAST.

W ramach partnerstwa strategicznego Grupa OKNOPLAST udziela m.in. merytorycznego wsparcia w zakresie technologii stosowanych w energooszczędnych oknach i drzwiach z PVC. OKNOPLAST opracował ponad 30 innowacyjnych rozwiązań, w tym w 2003r. zaprezentował okno termoizolacyjne, które zapewnia niskie straty energii cieplnej.

Źródło: OKNOPLAST
Foto: OKNOPLAST