Reklama

piątek, 3 lipca 2015

FAKRO wraz z młodzieżą kształtuje przestrzeń

Druga edycja programu „Kształtowanie przestrzeni” organizowanego przez Izbę Architektów RP dobiegła końca. Partnerem programu ponownie była firma FAKRO. Przedsięwzięciu towarzyszył konkurs dla młodzieży, który został rozstrzygnięty 24 czerwca br. podczas gali w Pałacu Kultury w Warszawie.

Pomysł na kształcenie młodzieży z zakresu architektury i urbanistyki narodził się w Izbie Architektów RP już parę lat temu. Pomysł został zaczerpnięty z Irlandii i do tej pory tylko w tych dwóch krajach został przyjęty przez Ministerstwo Edukacji do stosowania w szkołach. Zajęcia w ramach programu „Kształtowanie Przestrzeni” może prowadzić każdy nauczyciel przy pomocy podręcznika opracowanego przez architektów.

W zakończonym roku szkolnym 2014/2015 do programu przystąpiło 35 zespołów ze szkół z całej Polski, a zajęcia były prowadzone w trzech blokach tematycznych: "Mój dom", "Dzielnica, wieś, miasto, metropolia" oraz "Budowle na przestrzeni wieków".

Równocześnie z programem prowadzony jest konkurs dla młodzieży. Tematem tegorocznego konkursu było: „Miejsce spotkań - dzieci, młodzież, dorośli, osoby w podeszłym wieku - razem i osobno”. Młodzież w ramach konkursu miała opracować prezentację przedstawiającą koncepcję projektu, przebieg prac nad projektem oraz przedstawienie zespołu projektowego. Prace konkursowe oceniało Jury składające się z członków Izby Architektów RP, przedstawicieli Patronów Honorowych - Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przedstawiciela firmy FAKRO.

Laureatem nagrody w kategorii szkół Gimnazjalnych zostało Publiczne Gimnazjum nr 1 w Siedlcach. Nagroda w kategorii szkół ponadgimnazjalnych przypadła Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie. Wyróżnienia zdobyły Gimnazjum nr 55 im. Adama Bytnara “Rudego” oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie ze Szczecina. Wyróżnienie specjalne przyznane przez Mazowiecką Okręgową Izbę Architektów RP otrzymał Zespół Szkół nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie.

Firma FAKRO, już przy pierwszym przedstawieniu przez Izbę Architektów RP założeń programu nie miała wątpliwości, że chce aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciu.

- To ważne, aby młodzież zwracała uwagę na otoczenie, w którym mieszka i przebywa. Jeżeli dzisiaj uczulimy młodych ludzi na otoczenie, jest szansa, że w przyszłości Polska będzie krajem, w który zapanuje ład przestrzenny – skomentowała Małgorzata Respekta-Paszkiewicz, Specjalista ds. Współpracy z Architektami FAKRO.

Źródło: FAKRO
Foto: FAKRO