Reklama

piątek, 3 kwietnia 2015

Światło dzienne i świeże powietrze ważne dla zdrowego stylu życia

7 kwietnia przypada Światowy Dzień Zdrowia. Z tej okazji Grupa VELUX przedstawia wyniki badania „Barometr zdrowych domów”, przeprowadzonego wśród 12 tysięcy Europejczyków. Według badanych zdrowy dom jest ważniejszy dla zdrowia niż unikanie palenia tytoniu i ćwiczenia fizyczne.

Głównym celem obchodów Światowego Dnia Zdrowia, ustanowionego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest przekazanie wiedzy dotyczącej zdrowia ludzi. Ważnym elementem tegorocznej dyskusji są wnioski z badania przeprowadzonego przez Grupę VELUX, dotyczącego opinii i zachowań Europejczyków na temat zdrowego domu.

Dom to główny czynnik wpływający na stan zdrowia ludzi
W badaniu „Barometr zdrowych domów” (Healthy Homes Barometer) zdrowy dom, stanowił jeden z dziewięciu badanych aspektów codziennego życia, które mają wpływ na ludzkie zdrowie. Najważniejszy dla zachowania zdrowia okazuje się spokojny sen. Wietrzenie domu znalazło się na drugim miejscu, a duża ilość światła słonecznego na czwartym. Unikanie palenia tytoniu znajduje się na szóstym, a systematyczne ćwiczenia fizyczne na siódmym miejscu z dziewięciu możliwych.

Mimo, że dla większości Europejczyków zdrowy dom jest ważny, wielu z nich wciąż mieszka w warunkach niekorzystnych dla zdrowia i samopoczucia, nawet o tym nie wiedząc. To wnioski z badania przeprowadzonego przez Frauenhofer Institut für Bauphysik w 2014r., które wykazało, że 80 milionów Europejczyków mieszka w niezdrowych i zawilgoconych budynkach.

- Dostęp do światła słonecznego w dzień i sen w całkowitej ciemności w nocy to czynniki bardzo ważne dla naszego zdrowia i samopoczucia. Tak samo jak dostęp do świeżego powietrza. To wszystko składa się na zdrowy styl życia, tak jak i odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. Jeżeli więc chcemy, aby Europejczycy mieszkali w zdrowych domach, musimy zająć się tymi problemami. Mamy jeszcze dużo do zrobienia w kwestii uświadamiania ludziom, co to znaczy mieszkać w zdrowym domu – powiedział Michael K. Rasmussen, dyrektor ds. marketingu w Grupie VELUX, który zlecił przeprowadzenie badania „Barometr zdrowych domów”.

Kamienie milowe Grupy VELUX
Badanie „Barometr zdrowych domów” to kamień milowy w pracach badawczych Grupy VELUX w dziedzinie zrównoważonego budownictwa i zdrowych domów, stanowiący uwieńczenie projektu Model Home 2020, rozpoczętego w 2009r.. W pięciu krajach powstało sześć budynków pokazowych, w których następnie zamieszkały typowe rodziny, testując zastosowane rozwiązania. W ten sposób dowiedziano się, jak tworzyć efektywne energetycznie budynki bez uszczerbku dla klimatu i środowiska, które jednocześnie zapewniają lepszą jakość życia.

Oprócz projektu Model Home 2020 Grupa VELUX rozpoczęła także i współtworzyła wiele eksperymentów i badań w dziedzinie zrównoważonego budownictwa i warunków mieszkaniowych sprzyjających zdrowiu. Prace jeszcze trwają, a wkrótce rozpocznie się budowa nowego obiektu pokazowego w Belgii.

Informacje o badaniu „Barometr zdrowych domów” (Healthy Homes Barometer)
Badanie zostało przeprowadzone przez Grupę VELUX. Jest ono oparte na analizie przedstawiającej główne wnioski z paneuropejskiego badania opinii i zachowań Europejczyków w kontekście komfortu w domu, zużycia energii i wpływu na środowisko naturalne. Co roku zmiany tych wskaźników będą mierzone i publikowane w formie raportu z badania.

Metodologia badania
W październiku 2014r. przeprowadzono ankietę wśród 12 tysięcy mieszkańców Austrii, Belgii, Danii, Francji, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Republiki Czeskiej, Węgier, Włoch i Wielkiej Brytanii. Dwanaście badanych krajów reprezentuje ponad 375 milionów Europejczyków, co stanowi ponad 70% całkowitej populacji Europy. Ponadto wybrane kraje są zróżnicowane pod względem powierzchni i położenia geograficznego. Ankietę i analizę przeprowadziły niezależne firmy doradcze: Operate A/S i Wilke. Za konsultację naukową badania „Barometr zdrowych domów” (Healthy Homes Barometer) odpowiada prof. dr. hab. Bernd Wegener z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.

Źródło: VELUX
Foto: VELUX