Reklama

poniedziałek, 22 września 2014

Program Sektorowy dla Budownictwa coraz bliżej!

Złożona przez Związek Polskie Okna i Drzwi, a przygotowana przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku oferta na opracowanie Studium Wykonalności niezbędnego do otwarcia Programu Sektorowego dla Budownictwa, uzyskała pozytywną ocenę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 17 września przedstawiciele NCBR i Związku POiD podpisali umowę o dofinansowaniu realizacji tego zadania.

Pozytywna ocena oferty jest ważnym wydarzeniem, przybliżającym polską branżę budowlaną do ustanowienia Programu Sektorowego dla Budownictwa. Jest to system, którego celem jest finansowanie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach związanych z danym sektorem gospodarki. Programy Sektorowe są tworzone w odpowiedzi na aktualne potrzeby firm działających w określonej branży. Instytucją reprezentującą sektor budownictwa we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jest Związek Polskie Okna i Drzwi. Głównym wykonawcą Studium jest ASM Centrum Badań i Analiz Rynku.

Konkurs NCBR dotyczący stworzenia ofert na przygotowanie studium wykonalności programu sektorowego, spotkał się z dużym zainteresowaniem firm i środowisk związanych z wieloma branżami.

Pozytywną ocenę naszej oferty odbieramy jako czytelny sygnał zachęcający do zintensyfikowania wysiłków przy opracowaniu optymalnego Studium Wykonalności, które przekona NCBR do podjęcia ostatecznej pozytywnej decyzji o uruchomieniu Programu – mówi Marek Skrzyński, Dyrektor Działu Funduszy Strukturalnych w ASM Centrum Badań i Analiz Rynku – Przed nami jest więc kilkaset godzin ciężkiej pracy, gdyż musimy opracować studium precyzyjnie i szeroko. Pełen sukces, czyli zgoda na otwarcie Programu Sektorowego dla Budownictwa jest w zasięgu ręki – dodaje.

Decyzja o uruchomieniu Programu w dużym stopniu będzie uzależniona od jego finalnego kształtu, który zostanie zaprezentowany w Studium Wykonalności. Dokument ten będzie z jednej strony uwzględniać wszystkie interesujące branżę obszary inwestycji rozwojowych, a z drugiej możliwość ich współfinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Program Sektorowy ma być istotną pomocą w procesie zwiększania konkurencyjności polskiego sektora budowlanego. Jego utworzenie ułatwi ciągłe podnoszenie jakości wyrobów oraz procesów budowlanych, jak również rozwój potencjału intelektualnego i technicznego polskiego budownictwa.

Szeroko rozumiany sektor budowlany w Polsce ma duże potrzeby, ale też i ogromne perspektywy rozwojowe – wyjaśnia Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku Polskie Okna i Drzwi – Dzięki utworzeniu Programu Sektorowego, będziemy mieli realną szansę uczynić z budownictwa branżę konkurencyjną nie tylko na europejskim, lecz także i światowym rynku. Jednak aby sukces był możliwy, musimy działać razem, bo tylko w ten sposób będziemy dostatecznie silni – dodaje.

Właśnie dlatego w inicjatywę włączyło się wiele środowisk z branży. Oprócz firm zrzeszonych w Związku POiD, są to m.in. organizacje należące do Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa (PPTB), Polskiej Platformy Technologicznej Zielonej Energii oraz wiele innych organizacji branżowych.

Projekt Studium Wykonalności dla Programu Sektorowego dla Budownictwa należy przedstawić w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju do 6 listopada. Do 1 grudnia potrwają konsultacje z nim związane. Zdaniem ekspertów ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, jeżeli Studium Wykonalności zostanie przyjęte przez NCBR, to istnieje szansa, że Program Sektorowy dla Budownictwa uda się uruchomić jeszcze w I kwartale 2015r.

Źródło: Związek POiD
Foto: Związek POiD