Reklama

poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Okna efektywną barierą przed hałasem

Okna PCV Schuco - izolacyjność akustyczna
Na negatywne skutki hałasu narażeni są przede wszystkim mieszkańcy dużych miast. Odpowiednio dobrane okna w dużym stopniu wpływają na poziom ochrony wnętrza budynku przed odgłosami z zewnątrz. Wbrew pozorom sama szyba o właściwościach tłumiących nie jest wystarczającą barierą dla niepożądanych dźwięków.

Hałas nie jest zjawiskiem jednorodnym. Rozmowy, szumy miejskiej komunikacji czy sygnały syren to dźwięki o różnej wysokości tonów, które wyraża się w hercach (Hz). Ludzkie ucho rejestruje dźwięki o częstotliwości od 16 do 20000Hz. Co ważne, długotrwała ekspozycja na dźwięki mniej zauważalne dla ludzkiego ucha może mieć bardziej negatywny wpływ na zdrowie niż krótkotrwały hałas o wysokiej częstotliwości. Źródłem dyskomfortu jest często stolarka okienna o zbyt niskiej izolacyjności akustycznej. Cecha ta jest określana dla całego okna w odniesieniu do różnicy pomiędzy poziomem dźwięku na zewnątrz a poziomem dźwięku odbieranego w pomieszczeniach wewnątrz budynku. Zgodnie z normą PN-87/B-02151/02 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach” dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych wynosi 40dB w dzień i 30dB w nocy, a w pokojach przeznaczonych na naukę lub pracę 35dB.

Jak sprawdzić izolacyjność akustyczną okna?
Ważnym parametrem określającym izolacyjność akustyczną przegród budowlanych jest ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw wyrażany w decybelach. Trzeba pamiętać, że nie jest on miarodajny, ponieważ nie uwzględnia źródeł hałasu i może pełnić tylko funkcję pomocniczą. Do oceny izolacyjności akustycznej okien stosowane są jednoliczbowe wskaźniki RA1 (Rw+C) oraz RA2 (Rw+Ctr). Pierwszy z nich uwzględnia dźwięki o wysokich częstotliwościach (np ruch autostradowy, lotnisko), drugi natomiast dźwięki o niskiej częstotliwości (np. komunikacja miejska, kolej niskich prędkości). Zjawisko izolacyjności akustycznej dla okien jest zazwyczaj łączone z szybą, jednak wskaźnik Rw (C; Ctr) jest zawsze określany dla całej konstrukcji okna.

- Okno to przegroda niejednorodna, złożona z szeregu elementów konstrukcyjnych o różnych właściwościach akustycznych. Szyba zajmuje czasem nawet powyżej 75% jego powierzchni, jednak pomimo tego nawet zestawy szybowe o najlepszych parametrach tłumienia dźwięku mogą nie dać oczekiwanej ochrony. Dlatego na naszych oknach przeprowadzamy setki badań z uwzględnieniem niemal wszystkich dostępnych rodzajów szklenia – wyjaśnia Andrzej Polijaniuk z Schüco International Polska.

Kompleksowe badania jakie przeprowadzono na oknach Schüco z PVC ułatwiają dobór rozwiązań o izolacyjności od Rw 33 do 48dB z odpowiednimi współczynnikami korekcyjnymi C i Ctr umożliwiającymi ocenę parametrów RA1 i RA2.

Wentylacja kontra ochrona akustyczna?
Większość okien posiada mikrowentylację. Jej zastosowanie oznacza otwarcie okna, a więc brak ochrony akustycznej. W tym celu stosuje się nawiewniki, które także wpływają na parametry tłumiące okna. Nowoczesne rozwiązania pozwalają jednak zniwelować negatywny wpływ wentylacji naturalnej na izolacyjność akustyczną. Stolarka z serii Schüco Corona jest wyposażona w ukryte nawiewniki Schüco Vento, które samoczynnie regulują przepływ powietrza. Podczas badań przeprowadzonych z uwzględnieniem różnych konfiguracji w zależności od potrzeb wentylacyjnych udowodniono, że izolacyjność akustyczna okien z takim systemem wentylacji i szybami o różnej izolacyjności akustycznej, utrzymuje bardzo dobry poziom, nawet do 44dB. Okna te sprawdzają się więc w pomieszczeniach, w których wymagana jest cisza niezbędna do wypoczynku lub skupienia (np. sypialnia, pokój dziecięcy lub biuro).

Źródło: Schüco
Foto: Schüco